De Europese bizon

Er zal een nieuwe blog-reeks komen over bedreigde diersoorten. De eerste in deze reeks is de Europese bizon, beter bekend als de Wisent.

Zij worden al sinds de 15e eeuw met uitsterven bedreigd. Dankzij vele maatregelen en fokprogramma’s zijn ze sinds 1952 weer in kleine kuddes in het wild te bewonderen. 

Soorten

De Europese bizon bestaat uit twee ondersoorten: de Kaukasus- en de Laagland wisent. Beide ondersoorten waren begin 20e eeuw in het wild uitgestorven. Dankzij zeven Laagland wisenten en één mannelijke Kaukasus wisent, die nog in diverse dierentuinen verbleven, konden zij door middel van een fokprogramma voor nageslacht zorgen. In 1952 werd de eerste succesvolle gefokte populatie uitgezet in diverse delen van Oost-Europa.

Omdat er, behalve de enige mannelijke Kaukasus wisent, geen enkel ander individu van deze ondersoort meer leefde, werd besloten de ondersoorten met elkaar te laten fokken om een ‘nieuwe’ ondersoort te creëren. Deze kruising wordt de Laagland-Kaukasuslijn genoemd en is grotendeels de huidige populatie in het wild. 

Maar wie waren de zeven Laagland wisenten en één Kaukasus aan wie wij de huidige populatie te danken hebben? Bekijk het hier! 

Herintroductie

De eerste herintroductie in het wild vond in 1952 plaats in het Oerbos van Białowieża (Polen), waarna Wit-Rusland in 1953 volgde. Deze dieren waren in eerste instantie Laaglanden. Pas later, rond 1963 werden de eerste groepen Laagland-Kaukasus uitgezet. Inmiddels zouden er zo’n 3.6000 Europese bizons in het wild leven. 

Helaas groeit niet overal de populatie. Sinds de ontbinding van de Sovjet-Unie gaat het steeds slechter met de wisenten in Rusland en Oekraïne. Zeker de huidige oorlog in het land zal voor een verdere daling van dit diersoort zorgen.

Wisenten in Nederland

In Nederland leven de wisenten in beschermde gebieden, zoals in de Veluwe en het Nationaal park Zuid-Kennemerland. 

Natuurpark Lelystad kent de grootste kudde. Zij ontvingen in 1975 de eerste wisenten uit Białowieża (Polen) en dankzij hun succesvolle fokprogramma hebben zij ook vele dieren in andere delen van Europa kunnen uitzetten. 

Nationaal Park Zuid-Kennemerland 

Nationaal Park Zuid-Kennemerland kreeg in 2007 drie bizons uit Oost-Polen. Inmiddels is ook deze kudde gegroeid, waarvan grotendeels in het gebied is geboren. In 2013 kreeg het Nationaal Park nog enkele wisenten uit Frankrijk om een nieuwe bloedlijn te creëren. 

Daarnaast worden in dit gebied diverse onderzoeken uitgevoerd, zoals de begrazingsproef. Hierbij kwamen onderzoekers erachter of de wisenten als wilde dieren in een sociale groep konden leven, maar dan in een beperkt gebied. Dit onderzoek bleek succesvol. De huidige kudde leeft in alle vrede samen met de andere dieren en bezoekers van het park. 

De Veluwe

De Veluwe ter hoogte van de Kootwijk mocht in 2016 een kudde van drie wisenten verwelkomen als verrijking van de natuur. Inmiddels hebben zij al voor acht kalfjes gezorgd. Vijf van hen waren stieren en zijn naar diverse delen in Europa verhuisd. 

Maashorst

Datzelfde jaar mocht ook de Maashorst elf wisenten verwelkomen, onder andere uit Nationaal Park Zuid-Kennemerland en Duitsland. Inmiddels bestaat de kudde uit bijna twintig dieren. 

Slikken van de Heen

Het laatste en meeste recente natuurgebied is Slikken van de Heen in het Zeeuwse Landschap. Zij hebben in februari 2020 drie wisenten mogen verwelkomen uit Natuurpark Lelystad om het gebied op natuurlijke wijze open en gevarieerd te houden. In maart en juni kwamen daar nog acht wisenten bij onder andere Natuurpark de Maashorst om inteelt te voorkomen. 

Bronnen: Zoo Berlin, Nature Today, Barneveldse Krant, Het Zeeuws landschap, Wisent op de Veluwe, Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.