Gebieden met Grazers

Grote grazers zijn Wisenten (Europese bizons), Schotse hooglanders en Koningspaarden. Zij lopen in vele gebieden binnen Nederland vrij rond. Heb jij de grote grazers van Nederland weleens gespot? 


Websites

Free nature

Het werk van FREE Nature concentreert zich op het herstel en de ontwikkeling van spontane natuur. Hier dragen we op vele manieren aan bij. Kern van ons werk is het begrazen van natuurgebieden. Met zo’n 1.100 vrij levende grote grazers is FREE Nature de grootste particuliere natuurbegrazer van Nederland.

Daarnaast verzorgen we cursussen en geven we advies rondom thema’s als herstel van natuurlijke processen en natuurlijke begrazing. Hiermee werken we in het gehele traject van plan tot uitvoering. freenature.nl/kom-kijken

 

Wisenten waar zijn ze
Gedurende het Wisentenpadseizoen (september tot maart) is het toegestaan door het Wisentengebied te wandelen, uitsluitend op het Wisentenpad, om zo de aanwezige flora en fauna niet te verstoren. Dit deel van Nationaal Park Zuid-Kennemerland is namelijk aangewezen rustgebied voor alle dieren en planten van het Natura 2000 beschermde gebied. Het verlaten van het pad zal negatieve effecten hebben op het onderzoek dat wordt uitgevoerd naar verschillende ecologische aspecten van de wisent, vegetatie en diverse dieren die naar dit gebied komen voor stilte en rust. Het is niet toegestaan in dit gebied te struinen. Bezoekers dienen op het pad te blijven en de richtlijnen te volgen.  wisenten.nl/nl/waar-zijn-ze

 

ARK
ARK realiseert robuuste natuurgebieden waar de natuur zoveel mogelijk haar gang mag gaan. Dat levert een grote rijkdom aan landschappen, planten en dieren op. ARK ziet natuurontwikkeling in de context van maatschappelijke belangen als recreatie, delfstoffenwinning en klimaatadaptatie, en streeft naar vrij toegankelijke natuur. https://www.ark.eu/


Gebied gemist?

Omdat er nergens een overzicht is waar alle grote grazers rondlopen, zijn wij begonnen met het in kaart brengen van deze gebieden. Weet jij nog gebieden te vinden die nog niet op de kaart staan? Vul dan het formulier in en help ons het overzicht zo compleet mogelijk te maken!

Voorbeeld-tekst