Dier en Park

Dier en Park is een overkoepelende vereniging van zestien erkende regionale dierentuinen in Nederland. Ze zijn opgericht in 1997 met als belangrijkste standpunt: de liefde van natuur overbrengen. De aangesloten dierentuinen zetten zich ook in om de natuur te behouden met als motto: Bewonderen, Beleven, (Be)leren en Beschermen.