Heemtuinen

Een heemtuin, heembos of heempark is een kunstmatig, veelal omheind landschapselement, bedoeld om de inheemse, wilde flora en fauna te laten zien. Het begrip is geïntroduceerd door Jac. P. Thijsse (1865-1945).

Het oorspronkelijke idee van Thijsse was dat van een educatief plantsoen dicht bij de mensen. De nadruk lag niet op soortenkennis maar op inzicht in levensgemeenschappen. Thijsse kreeg voor zijn 60-ste verjaardag in 1925 het gebiedje Thijsse's Hof in Bloemendaal. Hij richtte het samen met Leonard Springer in met diverse plantengemeenschappen uit Kennemerland. Thijsse's Hof is daarmee een van de oudste heemtuin van West-Europa.

(bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Heemtuin)

Tuinlocaties

Natuurrijke tuinen en parken hebben al een lange geschiedenis in Nederland en Vlaanderen, zijn haast overal in het land te vinden en laten een opvallend ruim spectrum zien voor wat betreft vorm, inhoud, maat en ligging.
De nadruk op inheemse beplantingen en/of begroeiingen en een natuurlijke uitstraling zijn bindende factoren. Sinds de late jaren ‘80 van de vorige eeuw zijn door de Stichting OASE natuurrijke tuinen, parken en plantsoenen geïnventariseerd en beschreven.
Na de laatste uitgave (2003) is gekozen voor een digitale versie van de OASE gids op de website van Stichting OASE.
Na haar oprichting heeft de SNTP volgens afspraak de gegevens van de heem- en natuurtuinen-en parken overgenomen. Vanaf die tijd zorgt de SNTP voor de instandhouding en updates van de digitale gids.

4 categorieën onderscheiden zij op hun website:

 

Heem- en Natuurtuinen (HT)

Buurtnatuurtuinen (BT)

Natuur aan huis (PT)

Wilde plantenkwekerijen met voorbeeldtuin(en) (WP)

 

(Voorlopig linken we voor de locaties door naar de website van deze stichting. Later zullen wij de tuinen benoemen in een kaart en waarschijnlijk ook met een toelichting benoemen op onze website)

Mis jij een heemtuin?

Mis jij nog een heemtuin in het lijstje en/of kaartje op onze site? Neem dan gerust contact met ons op, zodat wij deze eventueel kunnen toevoegen aan deze website!