Opvangcentra in Nederland

Onder opvangcentra verstaan wij van ZOOVARIA, locaties waar men inheemse of exotische dieren opvangt die als doel hebben de dieren weer in het wild uit te zetten, of (wanneer dan niet meer mogelijk is) de dieren van een goede oude dag te voorzien. Wij zetten hieronder de Nederlandse centra op een rij.

België 

 

BE: De Zonnegloed Sanctuary vzw
BE: Natuurhulpcentrum Opglabbeek
BE: The Wolf Conservation Association