Ganzen en smienten

Gepubliceerd op 17 juni 2021 om 12:53

Als ik een nieuwe dierentuin ga bezoeken zijn er altijd de dagen van te voren, die mij veel voorpret geven. In deze dagen zoek ik zoveel mogelijk uit, welke soorten er, in de te bezoeken dierentuin zitten en hoe de zoo in elkaar zit. Dat laatste is natuurlijk alleen te doen als er een plattegrond voor handen is en anders is het vaak even zoeken naar beeld- of fotomateriaal wat voor handen is. En dan komt het bezoek zelf, want elke nieuwe zoo is weer een ontdekking. Hoe ziet de dierentuin bij de entree er uit en wat zit er even verder om de hoek voor diersoort. Op welke manier zijn de leefomgevingen van de dieren vormgegeven en welke combinaties van dieren wonen bij elkaar. Nieuwsgierigheid maakt zich van mij meester terwijl ik alle hoeken van de nieuwe dierentuin uit kam en steeds weer nieuwe dingen tegen kom. Het is eigenlijk een ontdekkingsreis naar het nieuwe onbekende. Voor mij heeft het een verslavend effect.

In de natuur heb ik, wanneer ik een nieuw gebied bezoek, vaak ook het gevoel dat ik een ware onderzoeker ben net als in de dierentuin. Vanuit het ene natuurgebied is vaak al het andere natuurgebied weer te spotten. De nieuwsgierigheid naar dit volgende natuurgebied is direct enorm groot en wanneer het volgende natuurgebied betreden wordt dan houdt dat gevoel van onderzoeker zijn niet op. Het gaat in feite hele dag door. Pas naar vele dagen / weken of zelfs langer kan een heel gebied compleet ontdekt zijn. Dan doel ik niet alleen o.a. gebieden als de Veluwe, nee ook in het polderland waar ik vandaan kom is er genoeg te vinden. Zo was ik een tijd geleden in een natuurgebied in en las ik daar op een bordje dat het gebied beheerd werd door het Zuid-Hollands landschap. Na thuis wat googelen bleek dat deze organisatie ook vele anderen gebieden in Zuid-Holland in het beheer heeft. Vaak gaat het om losse gebieden die niet met elkaar verbonden zijn. Maar toen ik de digitale kaart op internet wat beter bekeek zag ik dat er heel veel natuurgebieden naast elkaar liggen in de Krimpenerwaard, even onder Gouda.

Toevallig kende ik iemand die kort geleden een fietstocht had gemaakt door de Krimpenerwaard. Dit individu omschreef de Krimpenerwaard als een grote aaneenschakeling van weiden en poldersloten. Om even voor jou als lezer een beeld te geven van het gebied is het misschien leuk als ik er wat over vertel. De Krimpenerwaard is een veenweidegebied dat zich tussen de Hollandse IJssel en de Lek bevindt ten zuiden van Gouda. Aan de westkant wordt het gebied begrenst door Krimpen aan de Lek en Krimpen aan de IJssel en aan de oostkant door het riviertje de Vlist dat tussen Haastrecht en Schoonhoven stroomt. Het gebied bestaat grotendeels uit veenweidegebied met sloten, met uitzonderingen als het Loetbos daargelaten. Aan de Lek liggen diverse uiterwaarden en verdeeld over de Krimpenerwaard zijn diverse eendenkooien te vinden, waarvan er sommigen door middel van excursies te bezoeken zijn. De bekendste van deze eendenkooien is Eendenkooi Bakkerswaal. Dit is de grootste nog in gebruik zijnde eendenkooi van Nederland. Hij wordt onder andere gebruikt voor vogelonderzoek en trekt grote aantallen watervogels. In het noorden van de Krimpenerwaard zijn diverse boezems getransformeerd naar natuurgebieden. Vroeger werden deze boezems gebruikt om het afvoerwater uit de polders vast te houden wanneer dit niet geloosd kon worden op de Hollandse IJssel maar tegenwoordig zijn het natuurgebieden met diverse soorten graslanden en bosschages. In het gebied is de vorm van ontginning van het veen nog goed terug te zien in de kavels. Deze zijn ontstaan, dwars op de grote rivieren of op de diverse lintdorpen die nog in het gebied te vinden zijn.

Veenweidepark Krimpenerwaard (copyrights Zoovaria.nl)

Mijn ontdekking van dit gebied begon toen ik bij Gouda de brug over liep de Krimpenerwaard in. Met een rugtas vol met lekkers en wandelschoenen was ik klaar om aan de ontdekking van de aaneengeschakelde natuurgebieden te beginnen. Het eerste gebied, wat op de planning stond, heette het Veenweidepark en is nog niet zo lang in beheer bij het Zuid-Hollands landschap. Grootte ongeveer 14 hectare. Na een afdaling van de dijk, waarbij zo’n 5 meter naar beneden werd gegaan, betrad ik een veenweidelandschap vol met ganzen en andere water en weidevogels, waar het fietspad dwars doorheen liep. De provinciale weg sneed het gebied in tweeën. Het gebied had alle kenmerken waar gebieden in de Krimpenerwaard om bekend staan. Grote weides / graslanden  met daaromheen poldersloten en daarop allerlei weide- en watervogels. In deze tijd van het jaar betrof dat vooral smienten en grauwe ganzen. Deze grote groepen deden erg denken aan groepen grazers op de savanne in de dierentuin. Het geeft echt een soort kick om zulke grote groepen met vogels te zien. De provinciale weg onder doorgestoken sloeg ik rechtsaf op een oude scheidingsweg (Gouderakse Tiendweg) tussen 2 polders die evenwijdig liep aan de dijk die de Hollandse IJssel begrenst. Aan mijn linkerhand bevond zich polder Veerstalblok. Deze polder kenmerkt zich door kavels die dezelfde breedte en lengte hebben en waarop het Zuid-Hollands landschap mozaïekbeheer uitvoert. Dit houdt in dat de diverse kavels elk een andere invulling hebben. Zo heeft het ene kavel kruidrijk grasland en is op het andere kavel een plasdras situatie gecreëerd. Met zijn 52 hectare heb je een weids uitzicht over deze polder die er ongetwijfeld ieder seizoen weer anders uit ziet. Het uitzicht in combinatie met de groepen vogels die af en toe opdoemen geeft echt het gevoel dat het gebied eindeloos is. Je voelt je echt een ontdekker in een groots weid gebied dat toch een tikkeltje beheerst voelt door al die poldersloten.

Polder Veerstalblok Krimpenerwaard (copyrights Zoovaria.nl)

Na een ongeveer een kilometer over de Gouderakse Tiendweg te hebben gewandeld doemden aan mij rechterhand opeens een grote rij bomen op. Een gekke gewaarwording is dat, in zo’n veenweidegebied. Eenmaal bij de bomen gekomen is tussen de bomen een soort ruig grasland te ontdekken. Het lijkt eigenlijk wel een soort natte savanne en het landschap is totaal niet te vergelijken met de veenweides die er omheen liggen. Dit is het gebied de Veerstalblokboezem.
Dit heide-schraalgrasland is rijk aan bijzondere soorten planten en dieren. Eenmaal bij het einde van de Gouderakse Tiendweg aangekomen passeren we aan de linkerkant nog kattenasiel Wetlands. Dit kattenasiel vangt katten op waar nergens plek voor is. Deze katten beschikken over 1 hectare grond waar ze vrij mogen rondlopen. In totaal wonen er nu rond de 385 katten in Wetlands waarvan er altijd wel een paar te zien zijn vanaf het toegangshek. Naast het kattenasiel zit weer een grote groep ganzen en smienten in de weilanden. Aangekomen bij een T splitsing kunnen we kiezen om naar links te gaan en onze weg over de landkade te vervolgen die naar de volgende polders toe loopt of om naar rechts te gaan richting de dijk. Ik kies er zelf voor om richting de dijk te lopen en over de dijk terug te lopen naar het startpunt en daar weer Gouda in te gaan over de brug. Vanaf de dijk is het gebied dat ik heb gewandeld goed te over zien. Het veenweidelandschap lijkt zich eindeloos uit te strekken en ligt daar klaar om door mij verder ontdekt te worden. Althans zo voelt het. Aan de overkant zijn de historische gebouwen en de industrie van Gouda te zien. Het contrast met het gebied waar ik zonet vandaan kom onder aan de dijk voelt erg apart.

Veerstalblokboezem Krimpenerwaard (copyright zoovaria.nl)

Een paar weken later loop ik aan de andere kant van polder Veerstalblok in het gehucht het Beijersche. Aan twee kanten van een sloot loopt hier een weg met daaraan boerderijen en woonhuizen. De elektriciteit loopt nog bovengronds met houten elektriciteitspalen. Het voelt alsof je hier heel ver van de grote bewoonde stad bent en dat terwijl deze maar zo’n 1,5 kilometer verderop ligt. Op een gegeven moment sla ik rechtsaf om over het Beijerschewegje richting de Gouderakse Tiendweg toe te lopen. Rechts is er die al bekende polder maar links is er totaal nieuwe vol met langgerekte kavels met hier en daar groepen ganzen en smienten. Ik ga even linksaf door een hek en kom op een begroeide landscheiding terecht waarvandaan ik de polder links van me goed in kan kijken. De landscheiding loopt rechtdoor tot zover mijn ogen hem kunnen waarnemen met het veenweidelandschap naast zich. Klaar om ontdekt te worden net als een nieuwe dierentuin. Ja ik voel me echt ontdekker en de ontdekking lijkt eindeloos.

Veenweidepark vanaf de dijk grenzend aan de Hollandse IJssel (copyrights Zoovaria.nl)

Blogger: Naam op redactie bekend
Foto's: Zoovaria.nl
Categorie: Natuur
Datum: 17-06-2021


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.